Zakon usvojen, ali unatoč njemu GDPR ipak ne isključuje “motiviranje” državne uprave

In Regulativa, Sve vijestiby stankocerin

GDPR kazne

Hrvatski je Sabor konačno usvojio Zakon o provedbi opće uredbe o zaštiti podataka koji u pravilu regulira rad AZOP-a i dodatno regulira neka područja poput video nadzora. Sve verzije osobne  odgovornosti odgovornih osoba koje su postojale u prijedlogu Zakona,  izbačene su, a člankom 47. tijela javne vlasti su u potpunosti izuzeta od novčanih kazni.
U međuvremenu su objavljeni ispravci očitih pogrešaka u prijevodima teksta Uredbe među kojima i ispravak članak 83. tako da sada predmetni dio glasi “Države članice utvrđuju pravila o ostalim sankcijama koje se primjenjuju na kršenja ove Uredbe, a posebno na ona kršenja koja ne podliježu upravnim novčanim kaznama na temelju članka 83., te poduzimaju sve potrebne mjere kako bi se osigurala njihova provedba. … .”. Obzirom da Zakon jasno isključuje tijela javne vlasti od svake mogućnosti novčanog kažnjavanja, postavlja se pitanje može li se smatrati da je njime osigurana provedba svih potrebnih mjera kako bi ta tijela provodila zahtjeve Uredbe.