Za novog ravnatelja AZOP-a predložen kandidat bez ikakvog iskustva!

In Praksa, Sve vijesti, Zanimljivostiby stankocerin

Uredba je pravni propis donesen na razini EU kojeg su sve članice dužne jednako primjenjivati. Jedna od takvih uredbi je i tzv. GDPR kojem je svrha osigurati da je svim građanima EU bez obzira u kojoj zemlji živjeli zagarantirana jednaka razina zaštite osobnih podataka.

U slučaju da ga Sabor potvrdi, prijedlog Vlade da se na poziciju ravnatelja Agencije za zaštitu osobnih podataka imenuje Zdravko Vukić, rezultirat će direktnim kršenjem članka 53.2. GDPR i članka 8 Zakona o provedbi GDPR.

GDPR definira da svaki član nadzornog tijela (AZOP-a) mora imati kvalifikacije, iskustvo i vještine, posebno u području zaštite osobnih podataka, potrebne za obavljanje svojih dužnosti i izvršavanje svojih ovlasti.

Zahtjev se dodatno pojašnjava u članku 8 Zakona o provedbi opće uredbe o zaštiti osobnih podataka koji definira upravo uvjete za imenovanje ravnatelja AZOP-a. Između ostaloga, zahtijeva se da ravnatelj ima najmanje deset godina radnog iskustva u struci, te je istaknuti je stručnjak s priznatim profesionalnim ugledom te stručnim znanjem i iskustvom iz područja zaštite osobnih podataka. 

Koliko god se ovi zahtjevi mogu tumačiti subjektivno, iz dostupnog životopisa predloženog kandidata je jasno, ne samo da ne ispunjava uvjete, već da se nikada u životu nije bavio područjem zaštite osobnih podataka. Imenovanje osobe bez propisanog znanja i iskustva neophodnog za obavljanje ovih zadataka nije samo kršenje hrvatske i europske regulative, nego, što je još gore, ozbiljan udarac za zaštitu ljudskih prava građana Republike Hrvatske.

Nadamo se hrvatski građani zaštitu svojih prava neće morati obraćati Europskom sudu, no čini se da se sve kreće upravo u tom smjeru.