U Mađarskoj izrečena kazna jer je policijski službenik izgubio USB stick s osobnim podacima

In Praksa, Sve vijestiby stankocerin

Početkom 2019. godine jedan od policijskih službenika je slučajno izgubio USB memorijski stick koji je, između ostalog, sadržavao cjelokupnu kadrovsku tablicu s osobnim podacima od 1733 zaposlenika Policijske uprave u Budimpešti. Otegotne okolnosti su bile to da je riječ o njegovom osobnom USB sticku kojeg je nosio na privjesku za ključeve i na koji je kopirao službene podatke te koji nije bio adekvatno tehnički zaštićen (npr. kriptiranje).

Pored toga, premda je o tomu obavijestio svog nadređenog čim je saznao za gubitak, Policijskoj upravi je trebalo skoro 2 mjeseca da o ovoj povredi obavijesti mađarsko nadzorno tijelo. Jedina olakotna činjenica je bila da tablica nije sadržavala posebne kategorije osobnih podataka. Takvim postupanjem su povrijeđene kako odredbe interne politike zaštite osobnih podataka tako i odredbe Opće uredbe o zaštiti podataka.

Zbog svega navedenog, mađarsko nadzorno tijelo izreklo im je kaznu u iznosu od 5 milijuna forinti (cca €15 000). Uz to, nadzorno tijelo u svojoj odluci istaknulo je da, u slučaju povrede osobnih podataka, čl. 33(4) Opće uredbe omogućuje postupno izvještavanje nadzornog tijela. Odnosno, Policijska uprava u Budimpešti nije morala čekati kraj interne istrage u svrhu izricanja disciplinskih sankcija službeniku koji je izgubio USB stick već je o toj povredi trebala obavijestiti nadzorno tijelo bez odgađanja i čim su saznali za to.

Cjelokupna odluka na mađarskom jeziku dostupna je ovdje: https://www.naih.hu/files/NAIH-2019-2471-hatarozat.pdf