Sud Europske unije: za postavljanje kolačića potrebna je aktivna privola korisnika

In Praksa, Regulativa, Sve vijestiby stankocerin

Prošli tjedan Sud Europske unije u Luxembourgu donio je bitnu presudu na području zaštite osobnih podataka, a koja se tiče politike postavljanja kolačića (eng. cookies). U predmetu Planet49 (C-673/17) Sud je utvrdio da je za postavljanje kolačića potrebna aktivna privola internetskih korisnika, tj. da korištenje unaprijed označenih polja za izražavanje pristanka nije zakonito. Za očekivati je da će ova presuda utjecati i na kreiranje nove e-Privacy uredbe koja još uvijek nije izglasana.

Naime, društvo Planet49 organiziralo je online nagradnu igru te je od korisnika zahtijevalo privolu za postavljanje kolačića kao preduvjet za sudjelovanje u toj igri. Svrha tih kolačića bilo je prikupljanje informacija za potrebe oglašavanja proizvoda partnerâ društva Planet49.

Privola se prikupljala na način da su koristili polje sa unaprijed označenom kvačicom. To je bilo sporno njemačkom Savezu potrošačkih udruga koji je pred nacionalnim sudom pokrenuo postupak protiv Planet49, a što je rezultiralo time da je njemački sud od Suda Europske unije zatražio tumačenje prava Unije o zaštiti privatnosi u području elektroničkih komunikacija. U konkrentom predmetu se raspravljalo o odredbama Direktive 2002/58, a u vezi s Direktivom 95/46.

Ukratko, Sud Europske unije je utvrdio da nije riječ o valjanom pristanku ako se koriste unaprijed označeno polje koje korisnik mora ukloniti ako odbija dati pristanak. Uz to, sud je istaknuo da pitanje jesu li informacije koje se pohranjuju ili pregledavaju na korisnikovoj opremi osobni podaci nema utjecaja na taj zaključak te da informacije koje pružatelj usluga mora pružiti korisniku internetske stranice uključuju trajanje kolačića i pitanje imaju li treće osobe mogućnost pristupa tim kolačićima.

Cjelokupni tekst presude dostupan je ovdje: http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-673/17