Sud Europske unije utvrdio da je pravo na zaborav primjenjivo samo unutar EU

In Praksa, Regulativa, Sve vijestiby stankocerin

Krajem rujna okončana je višegodišnja pravna bitka između Googlea i francuskog nadzornog tijela za zaštitu podataka – CNIL. Premda internet ne poznaje granice, Sud Europske unije utvrdio je da je pravo na zaborav primjenjivo samo na području država članica Europske unije, tj. da Google nije dužan izvršiti uklanjanje poveznica na svim globalnim domenama, već samo na nacionalnim unutar EU.

Sud je o „pravu na zaborav“ već ranije raspravljao i u predmetu Google Spain v. AEPD i Mario Costeja Gonzalez (C-131/12). Tad je utvđeno da pojedinci mogu zatražiti od internet pretraživača, kao što je Google,  uklanjanje određenih rezultata pretrage koji uključuju njihova imena – pod uvjetom da njihovo pravo na privatnost nadmašuje interes rezultata pretrage u kojima se oni pojavljuju. „Pravo na zaborav“ je nakon toga formalizirano i na način da ga članak 17. Opće uredbe o zaštiti podataka izričito predviđa kao jedno od prava ispitanika.

Osnovno pitanje koje je bilo predmet spora između Googlea i CNIL-a (C-507/17) se svodilo na utvđivanje načina na koji će internet pretraživač – kada utvrdi da ispitanik ima pravo na to da poveznica prema mrežnim stranicama na kojima se nalaze njegovi osobni podaci bude uklonjeno s popisa rezultata koji se prikazuje nastavno na izvršenu pretragu po osobnom imenu – provesti to.

Ukratko, Sud Europske unije utvrdio je da je teritorijalni doseg „prava na zaborav“ ograničen samo na područje Europske unije. U prijevodu, Google je dužan ukloniti samo one poveznice koje se nalaze na nacionalnim domenama država članica (npr. domene google.hr, google.de, google.be i slično), ali ne i sa google.com domene.

Takvu odluku Sud je pravdao činjenicama da mnogobrojne treće države ne poznaju pravo na uklanjanje poveznica ili usvajaju drukčiji pristup tom pravu te da pravo na zaštitu osobnih podataka nije apsolutno pravo nego se mora razmatrati u odnosu na svoju funkciju u društvu te se treba odvagnuti s drugim temeljnim pravima u skladu s načelom proporcionalnosti.

Cjelokupni tekst presude dostupan je ovdje.