Internetske stranice GDPRnovosti.com namijenjene su stručnoj edukaciji i podizanju svijesti u području zaštite osobnih podataka i informacijske sigurnosti. Izdavač i urednik GDPR novosti je Ostendo Consulting Grupa (OCG), odnosno njene članice:

Ostendo Consulting Ltd. 352 Fulham Road, SW10 9UH, London, Velika Britanija i

Ostendo Consulting d.o.o. Lanište 5e, 10020 Zagreb.

Osobni podaci – svrha prikupljanja i obrade

Osobni podaci koje posjetitelji dobrovoljno ostave popunjavanjem kontakt formi na ovim internetskim stranicama koristit će se isključivo u svrhu pružanja informacija o proizvodima i uslugama iz stručnog područja za koje je posjetitelj iskazao interes.

Za komunikaciju s posjetiteljima, GDPR novosti koriste internetski servis MailChimp, zbog čega se osobni podaci izvoze u SAD. Zaštita osobnih podataka između SAD-a i EU regulirana je međunarodnim sporazumom, a između Mailchimpa i OCG potpisanim sporazumom o obradi podataka.

Prava ispitanika

Posjetitelj svoje kontakt podatke u svakom trenutku ima pravo pregledati i ažurirati na adresi http://eepurl.com/cXFyQ5, a ukoliko ih želi trajno obrisati, obratiti se može na adresu elektroničke pošte u dnu ovog dokumenta.

Osobni podaci – pravna osnova prikupljanja i obrade

Posjetitelji web stranica OCG preuzimanjem stručnih materijala i ponuda jasno iskazuju interes za pojedina stručna područja i usluge kojima se OCG bavi. U skladu sa čl.6.1.f Opće uredbe o zaštiti podataka, OCG-ov je legitimni interes informirati ovakve posjetitelje o uslugama za koje su iskazali interes, te se smatra da oni takvu komunikaciju očekuju i smatraju poželjnom.

Svaka informativna poruka poslana korisnicima temeljem gore opisanog legitimnog interesa omogućava jednostavno ulaganje prigovora na slanje ovakvih poruka, te će se u slučaju ovako uloženog prigovora isti bezuvjetno prihvatiti i po njemu postupiti.

Treće strane

Osim za gore opisane vlastite potrebe, OCG osobne podatke neće ustupati na korištenje trećim stranama.

Internetske adrese

Internetske (IP) adrese posjetitelja koriste se isključivo za izradu statističkih izvještaja putem servisa Google Analytics. OCG putem IP adrese ne može jednoznačno identificirati posjetitelje.

Kolačići

Mi stvarno poštujemo privatnost!

Ove stranice ne koriste kolačiće trećih strana poput većine drugih web stranica. GDPR Novosti ne prate ponašanje svojih korisnika na internetu niti se koriste uslugama ciljanog internetskog oglašavanja.

Sigurnost

Autentičnost internetskog poslužitelja moguće je utvrditi provjerom certifikata u internetskom pregledniku.

Razmjena informacija sa poslužiteljem GDPR novosti osigurana je snažnom enkripcijom.

Pružatelje usluga koje uključuju pristup osobnim podacima ustupljenim na korištenje, OCG odabire temeljem procjene rizika, te od svake treće strane koja ostvaruje pristup ovakvim podacima zahtjeva primjerenu razinu zaštite osobnih podataka.

Kontakt

Dodatne informacije o zaštiti osobnih podataka i politici privatnosti OCG, možete zatražiti na [email protected], a na istu se adresu možete obratiti i za ispunjavanje svojih prava na privatnost i zaštitu osobnih podataka