Zamišljen kako bi stručnjacima za zaštitu osobnih podataka osigurao sve resurse i znanje neophodno za njihov rad, Privacy Forum je jedina vanjska usluga koju Službenik za zaštitu osobnih podataka stvarno treba. Privacy Forum uključuje:

 • 10 edukacija godišnje po izboru
 • Pristup primjerima dokumentacije
 • Pravo na besplatno polaganje i godišnje održavanje OCPP ispita
 • Razmjenu iskustava 
 • Ažuriranje stručnih znanjaP

 

Pretplatom na Privacy Forum, Uprava u potpunosti ispunjava zahtjev GDPR iz čl.38.2,  obavezu pružanja sredstava za održavanje znanja. 

Konzultanti koji vode Forum međunarodno su prepoznati stručnjaci. Savjetovali su o zaštiti osobnih podataka najveće regionalne i svjetske korporacije i definiraju trendove u zaštiti osobnih podataka. Usporedivim referencama u području zaštite osobnih podataka ne može se pohvaliti ni jedna druga tvrtka u regiji. Sudionici Privacy Foruma direktno utječu na odabir stručnih tema i vrsta događaja.

2. GDPR Masterclass

GDPR Masterclass 2020. okrenut je konkretnim mjerama i iskustvima. Zakonodavstvo iz područja zaštite podataka i privatnosti sve snažnije utječe na trendove razvoja web stranica i on-line marketinga. O ePrivacy i GDPR intenzivno se priča već nekoliko godina, no poruke koje nam šalje teško shvatljiva regulativa i kontradiktorni savjeti, čak i najiskusnije su stručnjake učinili nesigurnima. Kao stručnjak za pravo, marketing ili web tehnologije, s punim pravom se pitate postoji li negdje jasan popis uvjeta koje mora ispuniti on-line komunikacija moderne organizacije.

1.112 HRK

Radionica: Privatnost i etičnost u obradama

Saznajte što sve možete učiniti s DPO pozicije kako bi stvarno poboljšali zaštitu osobnih podataka i ljudska prava, te kako to može utjecati na reputaciju organizacije u kojoj radite.

 • Izgradnja reputacije etične organizacije
 • Etičnost u obradama osobnih podataka
 • Kako osigurati potporu uprave?
 • Kako preuzetu kontrolu nad zadaćama koje treba obavljati DPO i uvesti obavezne aktivnosti koje se nisu radile?
 • Kako se uključiti u donošenje odluka o obradama osobnih podataka?
 • Zadaće i prioriteti DPO-a
 • Suradnja s ključnim obrađivačima (marketing, ključni procesi u B2C modelima, IT)

1.490 HRK

26.03.2020.

Otkazano radi obvezne primjene mjera zaštite

Radionica: Dubinsko razumijevanje Privacy regulative (OCPP domene 1 i 2)

 • Nacionalna i EU pravna stečevina u zaštiti privatnosti
 • Opća uredba o zaštiti podataka (GDPR) – područje primjene, ograničenja
 • Načela obrade osobnih podataka
 • Pravne osnove obrade osobnih podataka
 • Prava ispitanika
 • Prava i obveze voditelja i izvršitelja obrade
 • Uspostava i vođenje evidencije aktivnosti obrade
 • Dužnosti i opis radnog mjesta Službenika za zaštitu podataka
 • Prijenosi podataka u treće zemlje
 • Procjena učinka na zaštitu podataka i prethodno savjetovanje
 • Povrede osobnih podataka i izvješćivanje
 • Obrade osobnih podataka u posebnim situacijama / industrijama
 • Direktiva 2002/58 (ePrivacy)
 • Nadzorno tijelo – nadležnost, zadaće i ovlast
 • Dosadašnja sudska praksa – ECHR / CJEU
 • Tehničke i organizacijske mjere zaštite osobnih podataka

1.490 HRK

27.03.2020.

Otkazano radi obvezne primjene mjera zaštite

Radionica: Upravljanje rizikom u obradama osobnih podataka (OCPP domene 3 i 4)

 • Razumijevanje tipičnih obrada osobnih podataka
 • Određivanje granica obrade
 • Snimka toka osobnih podataka
 • Identifikacija rizičnih točaka u obradama osobnih podataka
 • Ugradanja sigurnosnih kontrola
 • Integracija sa sustavima unutarnjih kontrola i upravljanja rizikom

1.490 HRK

Travanj 2020.

Otkazano radi obvezne primjene mjera zaštite

Radionica: Privacy Friendly revizija web stranica

 • Pregled web stranica i servisa organizacija sudionika
 • Analiza usklađenosti politika zaštite podataka
 • Analiza usklađenosti upravljanja kolačićima
 • Analiza primjene najboljih svjetski praksi za zaštitu web stranica/servisa
 • Provjera najvećih ranjivosti web stranica/servisa 
Napomena: Polaznici moraju imati laptope

1.490 HRK


Travanj 2020.

Otkazano radi obvezne primjene mjera zaštite

Radionica: Informacijska sigurnost u obradama osobnih podataka (OCPP domena 5)

 • Razumijevanje rizika informacijske sigurnosti
 • Osnove upravljanja rizicima informacijske sigurnosti
 • Minimizacija i kako je provoditi
 • Osnove enkripcije, anonimizacije, pseudonimizacije i enkripcije
 • Odabir najboljeg pristupa zaštiti podataka: minimizacija, enkripcija, anonimizacija, pseudonimizacija

1.490 HRK

Svibanj 2020.

Otkazano radi obvezne primjene mjera zaštite

Radionica: Procjena Legitimnog Interesa

 • Pravne osnove za obradu osobnih podataka
 • Razumijevanje legitimnog interesa kao pravne osnove
 • Posebnosti
 • Test procjene
 • Postupak u slučaju prigovora ispitanika
 • Sudska praksa

1.490 HRK

Svibanj 2020.

Otkazano radi obvezne primjene mjera zaštite

Radionica: GDPR u medijima

 • Razumijevanje utjecaja javne objave osobnih podataka na ispitanike
 • Razumijevanje javnog interesa
 • GDPR i sloboda govora
 • Izračun prihvatljivog omjera javnog interesa i interesa na zaštitu privatnosti
 • Kada je multimedijalni zapis biometrijski podatak?
 • Objava biometrijskih podataka u medijima

1.490 HRK

Lipanj 2020.

Ljetni Forum: Zaštita osobnih podataka u turizmu

 • Pregled praksi hrvatskog i stranog turizma u poštivanju prava ispitanika
 • Kako i kome se može požaliti strani gost?
 • Utjecaj zaštite osobnih podataka na uspješnost turističke sezone
 • Istaknuti primjeri dobrih praksi u turizmu
 • Odabir naj privacy friendly turističke tvrtke

1.112 HRK

Srpanj 2020.

Forum: Novosti u regulativi i sudskoj praksi

 • Pregled izmjena u privacy regulativi
 • Pregled značajne pravne prakse
 • Izbor najznačajnijih slučajeva za budućnost primjene privacy regulative

1.490 HRK

Rujan 2020.

Forum: Kako utjecati na izricanje kazne?

 • Osiguravanje dokaza usklađenosti
 • Limitiranje negativnog utjecaja
 • Etičnost u obradama
 • Primjerenost tehničkih i organizacijskih mjera
 • Učinkovita komunikacija s nadzornim tijelom
 • Zauzimanje stava
 • Žaliti se ili ne?
 • Postupak žalbe

1.490 HRK

Listopad 2020.

Radionica: Revizija usklađenosti s GDPR

 • Zašto provoditi reviziju?
 • Tko može provoditi reviziju
 • Planiranje
 • Provedba
 • Izvještavanje
 • Nesukladnosti
 • Preporuke za poboljšanje
 • Praćenje primjene revizijskih preporuka

1.490 HRK

Listopad 2020.

Procjena učinka na zaštitu osobnih podataka

 • Određivanje potrebe za provođenje DPIA
 • DPIA u tijelima javne vlasti
 • DPIA u gospodarstvu
 • Metodologija
 • Integriranje DPIA sa procesima upravljanja promjenama
 • Postupanje s postojećim obradama za koje nije provedena DPIA

1.490 HRK

Studeni 2020.

Godišnji DPO Forum

 • Okrugli stol svih sudionika Privacy Foruma
 • Godišnji pregled zbivanja u zaštiti osobnih podataka
 • Što je svaki DPO trebao naučiti u ovoj godini?
 • Kako poboljšati zaštitu osobnih podataka?
 • Proglašenje DPO godine
 • Proglašenje Ambasadora zaštite privatnosti
 • Zabavni program

690 HRK

Prosinac 2020.