Objavljeno istraživanje rada nadzornih tijela

In Praksa, Sve vijesti, Zanimljivostiby stankocerin

London, Zagreb 20.3.2020.

Stručno glasilo GDPR Novosti i Ostendo Consulting Grupa objavili su na svojim internetskim stranicama rezultate istraživanja aktivnosti nadzornih tijela za zaštitu osobnih podataka u EU. Istraživanje je dostupno na engleskom i hrvatskom jeziku.

Osim javnosti, rezultati istraživanja su dostavljeni i EDPB (European Data Protection Board) i nadzornim tijelima svih zemalja EU.

Ovo su ukratko, rezultati istraživanja.

Očekivana GDPR kazna do 1% godišnjeg prihoda

Od ukupno 27 EU zemalja, u istraživanju su sudjelovala nadzorna tijela iz njih 20. Rezultati su pokazali da tvrtke za ozbiljne prekršaje realno mogu očekivati kaznu do oko 1% godišnjeg prihoda, odnosno do ¼ kazne koju je moguće izreći.

Financijskom sektoru manje kazne

Analiza iznosa izrečenih kazni ukazuje na ujednačenost primjene mjere izricanja administrativne kazne na razini EU, ali isto tako i na neujednačenost primjene ove mjere po industrijama. Istraživanje naime ukazuje da su kazne propisane financijskom sektoru niže od onih koje se propisuju u drugim industrijama.

Tvrtke ne razumiju razliku između „papirnate“ i stvarne zaštite osobnih podataka

Što se tiče razloga za izricanje kazni, istraživanje je uočilo podjednaku zastupljenost neispunjavanja prava ispitanika (u koju kategoriju se ubraja i prva kazna izrečena u Hrvatskoj), nezakonitih obrada i nezadovoljavajućih mjera tehničke i organizacijske zaštite, s time da ova posljednja kategorija ubrzano raste kako nadzorna tijela stječu kompetencije u području informacijske sigurnosti. Analiza korijenskih razloga iz kojih organizacije krše ovo osnovno ljudsko pravo zagarantirano ustavom EU pokazuje da organizacije ne razumiju razliku između „papirnate“ i stvarne zaštite osobnih podataka.

Za preuzimanje istraživanja, popunite formu: