Nizozemsko nadzorno tijelo usvojilo smjernice za određivanje iznosa upravnih novčanih kazni

In Regulativa, Sve vijestiby stankocerin

Na temelju Smjernica EDPB (ex WP 29) i odredbi o primjeni i određivanju upravnih novčanih kazni,Autoriteit Persoonsgegevens (AP), nizozemsko nadzorno tijelo, usvojilo je vlastitu politiku određivanja iznosa kazni za kršenje Opće uredbe. Politika odražava sva načela iz smjernica EDPB-a, a AP će ju primjenjivati sve dok se ne usvoje jedinstvene (EU) smjernice za izračunavanje iznosa novčanih kazni.

AP uvodi četiri kategorije kazni kako je navedeno u tablici:

KategorijaRasponOčekivana kazna
I0 – 200.000 €100.000 €
II120.000 – 500.000 €310.000 €
III300.000 – 750.000 €525.000 €
IV450.000 – 1.000.000 €725.000 €

Prva kategorija kazni rezervirana je za lakše prekršaje, kao što je npr. neobjavljivanje kontaktnih podataka službenika za zaštitu podataka.

Druga kategorija odnosi se na neispunjavanje određenih organizacijsko-pravnih mjera zaštite, npr. propuštanje sklapanja ugovora o obradi podataka s izvršiteljem obrade ili neprovođenje procjene učinka na zaštitu podataka (DPIA).

Primjeri treće kategorije uključuju kršenje načela transparentnosti i neprijavljivanje povrede osobnih podataka nadzornom tijelu.

Četvrta kategorija odnosi se na najteže prekršaje, a kao primjer se navodi nezakonita obrada posebnih kategorija podataka, nezakonito profiliranje i postupanje suprotno posebnim naputcima nadzornog tijela (AP).

AP će uzeti u obzir sve olakšavajuće ili otežavajuće okolnosti, kao što su priroda, težina i trajanje povrede, broj pogođenih ispitanika i opseg štete. 

Naravno, AP uvijek može izreći maksimalnu kaznu od 10 milijuna eura ili 2% godišnjeg prometa, odnosno 20 milijuna eura ili 4% godišnjeg prometa.

Više informacija o politici AP kao i sâm dokument na nizozemskom jeziku dostupno je na poveznici: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/nieuws/ap-past-boetebeleidsregels-aan