GDPR Novosti

GDPR Novosti su glasilo o zaštiti osobnih podataka koje izdaje Ostendo Consulting grupa, odnosno njene članice:

Ostendo Consulting
Lanište 5e
10000 Zagreb
Croatia
Telefon: +385 1 2830 218

Ostendo Consulting Ltd.
352 Fulham Road
SW10 9UH London, UK
Telefon: +44 20 3286 4603

OSTENDO CONSULTING d.o.o,   Lanište 5e, Zagreb, Hrvatska, OIB: 86090645922;Osnovano na Trgovačkom sudu u Zagrebu pod brojem: 080762099; Osnivački kapital: 20.000 kn uplaćen u cijelosti, IBAN: HR04 2340 0091 1104 7633 3 članovi uprave: Biljana Cerin i Stanko Cerin