View Post

Udruga za zaštitu osobnih podataka NOYB, danas je dobila obavijest o zaprimanju presude Europskog suda u jednom od najvažnijih slučajeva za zaštitu privatnosti građana EU: Europski sud je utvrdio da su američki zakoni o nadzoru u sukobu sa fundamentalnim pravima građana Europske unije.Američka regulativna od NSA (National Security Agency) štiti američke građane, ali ne i osobne podatke inozemnih kupaca američkih …

View Post

U doba pandemije korona virusa, hrvatskoj javnosti ispod radara prolazi informacija o prvoj u Hrvatskoj izrečenoj kazni za kršenje jednog od temeljnih ljudskih prava – prava na zaštitu osobnih podataka.  Kazna od 1,1 milijuna kuna prošla ispod radara Prema obavijesti koju je Agencija za zaštitu osobnih podataka objavila na svojim internetskim stranicama, jednoj je banci izrečena novčana kazna za kršenje …

View Post

Banka kojoj je izrečena prva GDPR kazna u Hrvatskoj gotovo godinu dana je svjesno kršila ljudska prava, a prije izricanja kazne dobila je preko 30 rješenja AZOP-a! U Zagrebu je 13. ožujka Agencija za zaštitu osobnih podataka (AZOP) objavila informaciju o izricanju prve GDPR kazne u Hrvatskoj. Radi zbunjujuće lokalne regulative, nije potpuno jasno do koje mjere kod izricanja kazni …

View Post

EU se i dalje muči sa dotjerivanjem ePrivacy direktive. Čini se da je glavni problem u brzom razvoju tehnologija čiju bi primjenu trebalo regulirati. Posljednji prijedlog od 21.2.2020. donosi uglavnom izmjene u području zakonitosti obrada komunikacijskih meta podataka. U osnovi se radi o podacima koje telekom operateri i tako moraju obrađivati kako bi uopće mogli pružati i naplaćivati svoje usluge. …

View Post

Smjernice 3/2019 za obradu osobnih podataka putem video uređaja kroz niz različitih i konkretnih primjera pojašnjavaju kako pravilno primijeniti odredbe GDPR-a, a koje se tiču sve prisutnije obrade podataka putem video uređaja. Primjerice, Smjernice dodatno pojašnjavaju primjenu iznimke „isključivo osobnih ili kućnih aktivnosti“ (eng. household exemption), primjenu legitimnog interesa kao zakonske osnove za ovu vrstu obrade, obradu posebnih kategorija osobnih podataka te …

View Post

Piše: Aleksandar Crnković, dipl.iur. Ponekad, bilo to opravdano ili ne, smatramo da će osobni podaci koje smo temeljem zakonskih obveza morali dati službenim osobama, naći svoj put u javnost ili barem do naših susjeda. Takav strah je najveći u malim sredinama, gdje svatko svakoga poznaje. Svijest o potrebi zaštite naših osobnih podataka tek je u nastajanju.   Općom uredbom o zaštiti …

View Post

Novi Zakon o obradi biometrijskih podataka od nadležnih državnih tijela zahtijeva konkretne mjere zaštite. Od 4.1.2020. u Hrvatskoj je na snazi novi Zakon o obradi biometrijskih podataka. Iako se odnosi na reguliranje ovakve vrste obrada od strane nadležnih tijela, on nam donosi i smjernice kojih bi se trebale držati sve organizacije koje u svom radu obrađuju biometrijske podatke. Zakon razjašnjava …

View Post

ePrivacy direktiva jasna je oko traženja privole za device fingerprinting. Znate li o čemu se radi?

View Post

Povreda temeljnog ljudskog prava Za sada nepoznat broj pacijenata koji čekaju na ugradnju koljena primilo je SMS poruku u kojoj ih se upozorava navodnu sumnjivu kvalitetu proteza koje se ugrađuju u javnim bolnicama. Nije poznato tko je ove poruke poslao niti na koji je način došao do brojeva telefona i informacija o medicinskim zahvatima koje su pacijenti planirali. Pacijentima je povrijeđeno jedno …

View Post

Krajem rujna okončana je višegodišnja pravna bitka između Googlea i francuskog nadzornog tijela za zaštitu podataka – CNIL. Premda internet ne poznaje granice, Sud Europske unije utvrdio je da je pravo na zaborav primjenjivo samo na području država članica Europske unije, tj. da Google nije dužan izvršiti uklanjanje poveznica na svim globalnim domenama, već samo na nacionalnim unutar EU. Sud …